2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SONU İTİBARİ İLE AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonu itibariyle yabancı dil hazırlık eğitimi azami süresini tamamlamış ve ilişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 05.10.2017 tarih ve E-66619 sayılı yazısına istinaden alınan Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 tarih ve 2018-884 sayılı kararı uyarınca ilişikleri Yaz Okulu sonunda kesilecektir.
Bahar Dönemi sonu itibariyle ilişikleri kesilecek durumda iken, bu karar gereği ilişiklerinin kesilmesi Yaz Okulu sonuna bırakılmış öğrencilerin, koşulları sağlamış olmaları ve kendi taleplerine bağlı olarak Yaz Okuluna kayıt yaptırma hakkı bulunmaktadır. 

Ek: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 Tarih ve 2018-884 Sayılı Kararı için tıklayınız.

 

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı