ÖYP Yabancı Dil Projesi

AMAÇ:

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ÖYP Dil Eğitimi programının amacı, Yükseköğretim Kurulu’nun yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanan ve yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinden, altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere merkezi yerleştirme sistemi ile kurumumuza yerleştirilenlerin, akademik çalışmalarını başarı ile yürütebilmeleri için gerekli temel dil becerilerini geliştirmelerini ve ÖYP usul ve esasları çerçevesinde kendileri için belirlenmiş dil ölçütlerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda dil eğitimini kurumumuzda tamamlayacak bütün araştırma görevlilerinin Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) 65 ve üzeri puan almalarını sağlamanın yanı sıra, temel dil becerilerinin de akademik hedeflere uygun olarak geliştirilerek eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenmiş uluslararası sınavlarda da başarılı olmalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir.

PROGRAMIN UYGULANMASI:

Program Süresi

Yükseköğretim kurulunca öngörüldüğü şekliyle dil eğitimi programımız 6 ay (125 iş günü) olarak tasarlanmıştır.

 Düzey Belirleme Sınavı

İngilizce dil becerisi düzeylerini değerlendirmek amacıyla kursiyerlerimiz programa girişte, kendi içerisinde aşamalı olarak gruplandırılmış sorulardan oluşan sınavlara katılırlar ve her bölümdeki başarıları ayrı ayrı değerlendirilerek kursiyerlerimizin dil düzeyleri tespit edilir. Bu sınavların sonuçlarına göre Başlangıç (Elementary), Başlangıç-üstü (PreIntermediate) ve Orta (Intermediate) düzey olarak gruplandırılırlar.

Şubelere Yerleştirme

Düzey belirleme sınavı yoluyla İngilizce dil düzeyleri belirlenen kursiyerlerimiz, düzeylerine uygun eğitim programlarını takip etmek üzere şubelere yerleştirilerek, programdan en yüksek düzeyde faydalanmalarını sağlayacak şekilde alanında deneyimli ve yetkin öğretim elemanlarımızdan ders alırlar.

Haftalık Ders Saatleri

Başlangıç veya başlangıç-üstü düzeyde programa başlayan kursiyerlerimiz haftalık 30 saat, orta düzey olarak başlayanlar ise haftalık 25 saat ders alırlar. İhtiyaçların farklılaşması durumunda belirli süreler için haftalık ders saatlerini artırma yoluna gidilebilir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Kursiyerlerimize, konu içeriği ve soru tarzı program hedefleriyle uyumlu olacak şekilde izleme testleri uygulanır. Sınav ve değerlendirme sonuçları Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ve kursiyerlerimizin bağlı bulundukları üniversitelerin rektörlüklerine dönem sonlarında rapor halinde sunulur.

ÖYP Dil Eğitimi programını tamamlayan öğrencilere Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından İngilizce ve Türkçe olarak sertifika verilir.

29 ŞUBAT- 02 EYLÜL 2016 ÖYP DİL KURSU TANITIM VE SINAV  PROGRAMI  (YER &SAATLERİ)  İÇİN TIKLAYINIZ.

29 ŞUBAT - 2 EYLÜL 2016 ÖYP DİL EĞİTİMİ PROGRAMI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı