YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BİRİMLERİ 2017 - 2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DEĞERLENDİRME ANKETLERİ

Değerli Öğrenciler,

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Birimleri 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Değerlendirme Anketleri eğitim aldığınız program, ders sorumluları, idari işler ve öz-değerlendirme ile ilgili sorular içermektedir.

Ankete her bir Hazırlık öğrencisinin katılması zorunludur.

Anket Google form formatında hazırlanmıştır ve her öğrencinin Google hesabı ile ankete katılması gerekmektedir.

Anketler 17 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar veri toplamaya açık olacaktır.

Anketler kişisel olarak herhangi bir veri toplamamaktadır.

Saygılarımızla,

Almanca Hazırlık öğrencileri için tıklayınız.

Fransızca Hazırlık öğrencileri için için tıklayınız.

İngilizce Hazırlık Filoloji ING 160 programı öğrencileri için tıklayınız.

İngilizce Hazırlık Zorunlu (ING 150) ve İsteğe Bağlı (ING 140) program öğrencileri için tıklayınız.

 

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı