2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunan Öğrencilere Düzenlenecek Olan Yeterlik Sınavına İlişkin Oturum Bilgileri

İngilizce Sınavı

İng 150 Grubu    Yazılı Bölüm

İng 150  Grubu   Sözlü Bölüm

İng 160 Grubu

Fransızca Sınavı

FRA 160 Grubu

!!! Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin Sınav esnasında Sınava Giriş Belgeleri ile Kimliklerini yanında bulundurmaları zorunludur.

!!! Sınava Giriş Belgesini almayan veya fotoğraflarını sınav günü getirecek olan öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dakika önce YDYO Öğrenci İşleri Bürosuna gelmeleri gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı