Belgeler ve Dilekçeler

Kendi İmkanları İle Dil Öğrenmek İsteyen Hazırlık Öğrencileri İçin Dilekçe 

Eşdeğerlik Dilekçesi 

Hazırlık Birimleri Tarafından Verilen Muafiyet / Yeterlik Sınavı Sonucuna İtiraz Dilekçesi 

Hazırlık Bitirme Başarı Notu Dilekçesi

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Talep Dilekçesi 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden Vazgeçme Dilekçesi 

Modern Diller Birimi Tarafından Verilen Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi 

Rapor Teslim Dilekçesi 

Yatay Geçiş İçin Muafiyet Sınavı Başvuru Dilekçesi

Not: Belgeleri imzalı olarak gönderiniz.

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı