Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü

Hizmetiçi Eğitim Birimi Hakkında Bilgi

Yüksekokulumuzda, önceki yıllarda farklı çalışmalarla devam eden hizmetiçi eğitim 2017-2018 akademik yılı başından itibaren iki ana program ve iki destek programı olmak üzere dört programla sistemli bir biçimde başlamıştır. Bu programlarda, ilk amacımız okulumuzda yeni göreve başlayan meslektaşlarımıza okulumuzdaki yönetsel ve akademik süreçlere uyum ile ders içerikleri, öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilendirmeyi içeren bir eğitim süreci yürütülmektedir. Bu eğitim farklı başlangıç düzeylerine göre başlayabilmekte ve yaklaşık üç yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bunun dışında okulumuzda görev yapmakta olan öğretim elemanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Ayrıca, hizmetiçi eğitim alanında farklı kurumlarla ortak çalışmalar da birimimiz etkinlik alanındadır. Bu amaçlar doğrultusunda, birimimiz etkinliklerini sürdürmektedir.

2017 - 2018 Akademik Yılı  Güz Dönemi Eylem Araştırması Programı için tıklayınız.

2017 - 2018 Akademik Yılı  Bahar Dönemi Eylem Araştırması Programı için tıklayınız.

2016 - 2018 SETTVEO Projesi Bilgilendirme için tıklayınız.

Birim Koordinatörü:

  • Dr. Seçil Dayıoğlu Öcal

2011 Avrupa Dil Ödülü Alan Mesleki Gelişim Projemiz

 

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL   

Webmaster: İsmail ER     


    Sorumluluk Sınırı