Yarışma fotoğrafları için tıklayınız...
Galeriye ulaşmak için tıklayınız.
Bilgi ve randevu için tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
MUAFİYET SINAVLARI HAKKINDA

 

 1. Modern Diller Birimi muafiyet sınavlarına aşağıdaki öğrenciler başvurabilir: 
  1. Sınavına başvuru yapacağı dersin dönem boyunca öğrenimini görmemiş ve harf notu almamıştır.  
  2. Sınavına bir önceki dönem başvurmuş fakat herhangi bir nedenle girmemiştir. 
    
 2. Modern Diller Birimi muafiyet sınavlarına sadece tek ders için ve şu linkten başvuru yapılabilmektedir. 
   
 3. Modern Diller Birimi muafiyet sınavları hem Güz hem Bahar Dönemi başlamadan aşağıdaki derslerde yüz yüze gerçekleştirilmektir.

  a. İNG 127 (İNG 137 Eğitim Fk. için)
  b. İNG 128 (İNG 138 Eğitim Fk. için)
  c. İNG 237
  d. İNG 238
  e. İNG 111
  f.  İNG 112
  g. İNG 113 (Sadece Güz Dönemi başında yapılır.)
  h. İNG 211
  i.  İNG 212

Hangi İngilizce dersinin hangi bölümlerde zorunlu olduğu görmek için tıklayınız. 

 1. Başvuru yapan öğrencilerin Sistemde değerlendirilmedi” uyarısı alması, sınavın henüz yapılmadığı, dolayısıyla not verilmediği / değerlendirilmediği anlamına gelmekte olup, başvurunun onaylanıp/onaylanmadığıyla bir ilgisi yoktur. Yapılan her başvuru onaylanmış sayılmaktadır. 
   
 2. Modern Diller Birimi Muafiyet Sınavından D ve üzeri harf notu alan (en az 50/100) öğrenciler sınavına girdikleri dersten muaf sayılırlar. Muaf sayılan öğrencilerin dersi silmeleri gerekmektedir. 
   
 3. Modern Diller Birimi Muafiyet sınav sonucunu yetersiz bulan öğrencilerin ilgili dersi ders-kayıt haftasında eklemeleri gerekmektedir. (Alınan son not geçerli olacaktır.)
   
 4. Modern Diller Birimi Muafiyet sınav sonucunu yeterli bulan öğrencilerin ilgili dersi almamaları / seçmemeleri; alıp seçtilerse, bırakmaları gerekmektedir.
   
 5. Modern Diller Birimi Muafiyet sınav sonucunda sınavına girdiği ilgili dersten A1 ve A2 notu ile başarılı olan öğrencilerin ilgili dersi almamaları / seçmemeleri; alıp seçtilerse, bırakmaları gerekmektedir.
   
 6. Modern Diller Birimi Muafiyet Sınavına girmeyen öğrencilerin notu 7 gün boyunca F2 olarak sistemde görünecek, ardından transkriptteki F2 notu öğrencinin genel not ortalamasını düşürmemesi için silinecektir. 
   
 7. Modern Diller Birimi Muafiyet Sınavına girip 50’den az puan alan öğrencilerin notu 7 gün boyunca F3 olarak sistemde görünecek, ardından transkriptteki F3 notu öğrencinin genel not ortalamasını düşürmemesi için silinecektir. 
   
 8. Hazırlık Atlama Sınavında A1, A2, A3, B1 ve B2 notu alan öğrenciler ile hazırlık eğitiminin sonunda A1, A2, A3, B1 ve B2 notu alarak başarılı olan öğrenciler, kendi eğitim ve öğretim programlarının birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan yabancı dil derslerinden (İNG 111 ve İNG 112) aynı not ile muaf tutulurlar. 

  Notunu yükseltmek isteyen (A1, A2 hariç) öğrenciler, hazırlık sonrası zorunlu yabancı dil dersine (İNG 111 ve İNG 112) kayıt olabilirler veya dersin Modern Diller Birimi tarafından yapılan muafiyet sınavına dersi ilk kez alacakları yarıyıl başında katılabilirler. Öğrenciler, muafiyet sınav hakkından her ders için bir kez yararlanabilirler.

   
 9. Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden; isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar (65/100) yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri dildeki programda zorunlu olan yabancı dil derslerinden (İNG 127-İNG 128 ve eğer zorunluysa İNG 237-İNG 238) aynı not ile muaf tutulurlar.

  Hazırlık Sınıfını (Güz & Bahar) zorunlu tutan ya da isteğe bırakan bölümlerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

   
 10. Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle son 3 yıl içinde TOEFL IBT sınavından en az 87 alan öğrenciler YDYO Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile başvurmaları hâlinde  zorunlu İngilizce derslerinden muaf tutulurlar. Sınav sonuç belgesi ile muaf tutulan öğrenciler eş değerlik verilen harf notunu yükseltmek amacıyla muafiyet sınavına giremezler.