BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Öğr. Gör. İhsan Aslan'a Şövalye Liyakat nişanı verildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir ilk: Son üç yılda 9 kitap yayını
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Üniversitemize Af ile Kayıt Olup Hazırlık Okuyacak Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemize Af ile Kayıt Olup Hazırlık Okuyacak Öğrencilerin Dikkatine

 

Üniversitemize af ile kayıt olan öğrenciler, Muafiyet Sınavı sonucunda başarısız olmaları ya da yabancı dil bilgileri olmaması nedeniyle Muafiyet Sınavına girmemeleri durumunda, 28 Kasım 2022 – 1 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavlarının ardından, hazırlık eğitiminin senelik olması sebebiyle, Bahar yarıyılını beklemeksizin, Güz yarıyılında hazırlık eğitimine başlayabileceklerdir. Bu öğrenciler derslere başlama tarihlerine kadar gerçekleştirilmiş olan ara sınavlardan ve verilmiş olan ödevlerden muaf tutulacaklardır. Hazırlık eğitimine hemen başlamak isteyen öğrencilerin aşağıdaki dilekçeyi doldurmaları ve 13 Aralık 2022 Salı günü saat 17.00’a kadar YDYO Öğrenci İşleri bürosuna getirmeleri ya da imzalı dilekçelerini taratarak ydyo@hacettepe.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Af ile Kayıt 2022-2023 Tarihinde Eğitim Alma Başvuru Dilekçesi

Hazırlık eğitimine 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında başlamak isteyen öğrenciler, talep etmeleri durumunda, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 4. bendinin b fıkrasına istinaden, 2022 - 2023 Eğitim-Öğretim yılında kendi imkanlarıyla yabancı dil bilgisini geliştirmek için başvuru yapabileceklerdir. Kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenmek için başvuruda bulunan öğrencilerden devam mecburiyeti aranmayacak ve hazırlık eğitimlerini yıl sonu yapılacak Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları durumunda tamamlayabileceklerdir. Kendi imkanlarıyla yabancı dil bilgisini geliştirmek isteyen öğrencilerin, yukarıda verilmiş olan ‘Af ile Kayıt 2022-2023 Tarihinde Eğitim Alma Başvuru Dilekçesi’ni ve aşağıdaki dilekçeyi doldurmaları ve 13 Aralık 2022 Salı günü saat 17.00’a kadar YDYO Öğrenci İşleri bürosuna getirmeleri ya da imzalı dilekçelerini taratarak ydyo@hacettepe.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kendi İmkanlarıyla Çalışma Dilekçesi

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminin 3 Ekim 2022 tarihinde başlamış olması ve bu süre zarfında öğrencilerin derse katılamamış olmaları göz önünde bulundurularak, öğrencilere talep etmeleri durumunda, hazırlık eğitimlerine 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında başlama hakkı verilmektedir. Hazırlık eğitimine 2023-2024 eğitim-öğretim yılında başlamak isteyen öğrencilerin aşağıdaki dilekçeyi doldurmaları ve 13 Aralık 2022 Salı günü saat 17.00’a kadar YDYO Öğrenci İşleri bürosuna getirmeleri ya da imzalı dilekçelerini taratarak ydyo@hacettepe.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Af ile Kayıt 2023-2024 Tarihinde Eğitim Alma Başvuru Dilekçesi

Hazırlık Eğitim-Öğretimiyle ilgili detaylı bilgi için öğrencilerin YDYO web sitesinde bulunan Öğrenci Bilgilendirme El Kitapçığını okumaları gerekmektedir.