Mesaj için tıklayınız.
Galeri için tıklayınız.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir ilk: Son üç yılda 9 kitap yayını
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Eğitim Felsefesi

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil bilmenin yaşamın farklı alanlarında bir gereklilik haline geldiği günümüzde, öğrencilerin, ilgili dili, gerek kullanıldığı akademik, sosyal ve iş çevrelerinde, gerek diğer uluslararası ortamlarda etkili bir iletişim aracı olarak kullanabilmeleri için ihtiyaç duyacakları dil bilgi ve becerilerini kazandırabilmede nitelikli eğitim-öğretim yaşantıları sunmayı amaç edinmiştir.

Bu amacın aşağıdaki süreçlerle gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir:

1. Dört dil becerisinin (okuduğunu ve duyduğunu anlama, yazma ve konuşma) kullanımına vurgu yapan etkili bir öğrenme ortamı yaratmak; böylece öğrencilerin akademik çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyacakları dil bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak,

2. Öğrencilerin, ilgili dilin kullanıldığı ortamlarda etkili iletişim kurabilmeleri için ihtiyaç duyacakları öz güveni ve yeterlikleri geliştirebilmeleri için uygun koşulları yaratmak,

3. Öğrencileri ilgili dili öğrenme konusunda güdülemek, kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu alarak etkili çalışma ve öğrenme becerileri geliştirebilmelerine ve öğrendiklerini uygulayabilmelerine rehberlik etmek,

4. Öğretmenleri ve akranları tarafından kabul ve destek gördükleri olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak,

5. Öğrencilerin dil denilen sistemi ve bu sistemin işleyisini çözümleyerek anlayabilecekleri uygun öğretim yöntemleri sunmak,

6. Öğrencilerin, ilgili dili sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda anlamlı bir biçimde kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmak,

7. Dil öğretiminde tümce düzeyi dil bilgisi yapılarından çok, söylem boyutunu ön plana çıkartarak, öğrencilerin yazma ve konuşma süreçlerinde kendilerini net biçimde ifade edebilecekleri; dinleme ve okuma süreçlerinde ise bilgiyi doğru biçimde ayırt edecekleri dil kullanım yetisini kazandırmak,

8. İlgili dili kullanma fırsatları yaratmak, öğrenciler için okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenlemek ve bu yolla öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluğunu desteklemek,

9. Değerlendirme etkinliklerini öğrenme sürecinin bir parçası hâline getirmek ve her öğrenciyi, diğer öğrenciler ile kıyaslamaya dayalı bir yaklaşımdan çok, kendi bireysel gelişimine dayalı bir yaklaşım ile değerlendirmek,
Son olarak, sürekli bir kurumsal değerlendirme sürecini benimseyerek eğitsel uygulamalar konusunda geri bildirim edinmek ve gerekli düzenleme ve değişiklikleri hayata geçirmek.