Mesaj için tıklayınız.
Galeri için tıklayınız.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir ilk: Son üç yılda 9 kitap yayını
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Tarihçe

Yabancı Diller Yüksekokulunun geçmişi, 1967 yılında "Temel Bilimler Yüksekokulu" adı altında üniversitemiz öğrencilerine temel bilimler, Türkçe ve yabancı dil eğitimi vermek üzere kurulan birime dayanmaktadır.

Temel Bilimler Yüksekokulu, o yıllarda lisans programlarındaki eğitimlerine başlamadan, öğrencilerin ana dili olarak Türkçeyi anlama ve kullanma becerilerini geliştirmek; bir yabancı dili kendi alanlarında yazılan kaynaklardan, verilen ders ve konferanslardan yararlanabilecekleri ölçüde öğretmek; kendi alanlarında başarı sağlayabilmeleri için temel bilimlerin gerekli bilgilerini kazandırmak ve genel kültürlerini geliştirmek amaçları ile TIFA adı verilen dil programlarının yanı sıra, "Temel Bilimler Sertifikası"na yönelik kapsamlı programlar yürütmüştür.

İlk yıllarda sadece Tıp Fakültesi öğrencilerine verilen yabancı dil hazırlık eğitimi, 70'li yılların ilk yarısında çeşitli fen, sosyal bilimler ve mühendislik alanları öğrencilerini de kapsamıştır. O yıllarda yabancı dil eğitimi Temel Bilimler Yüksekokulunun "Modern Diller Birimi" olarak adlandırılan biriminin sorumluluğunda yürütülmüş; eğitim, yabancı dili hiç bilmeyenlerden ileri düzeyde bilen öğrencilere göre A-B-C gruplarına ayrılarak programlandırılmıştır. Hazırlık eğitim-öğretiminin ayrılmaz parçası olan Materyal Geliştirme ve Sınav Hazırlama koordinatörlüklerinin temelleri de ilk kez o yıllarda atılmıştır.

1982-1983 Eğitim-Öğretim yılından başlayarak Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinin yabancı dille ilgili alanlarında eğitim görecek öğrencilerinin zorunlu olarak hazırlık eğitimi almaları resmen karara baglanmış; 1984-1985 Eğitim-Öğretim yılından itibaren değişik Mühendislik Fakültesi bölümleri öğrencileri de zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi programları kapsamında tanımlanmışlardır. Zaman içinde hazırlık eğitimi öngören fakülte/yüksekokul/bölüm sayılarının artmasıyla, Yabancı Diller Yüksekokulu günümüzde üniversitemizin öğretim dili tamamen ya da kısmen yabancı dil olan çok sayıda birimine İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde zorunlu hazırlık eğitimi vermektedir. Bunların yanı sıra, öğretim dili Türkçe olan birimlerin öğrencilerine, Yükseköğretim Kurulunun ilgili Yönetmeliği uyarınca isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilmektedir.

Bugün üniversitemiz Edebiyat Fakültesine bağlı olan Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İngiliz dilinde yetkin mütercim-tercümanlar yetiştirmek amacıyla 1982-1983 Eğitim-Öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu çatısı altında kurulmuştur. Bölüm, daha sonra 1992 yılında Edebiyat Fakültesi bünyesine geçmiştir.

1998 yılına kadar Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık birimlerince yürütülen lisans programlarındaki yabancı dil dersleri, 1998 yılında yüksekokulumuz "Servis Dersleri Birimi"nin kurulmasıyla bu birimin sorumluluğuna verilmiştir. Böylece, "Hazırlık Birimleri" ve "Servis Dersleri Birimi" olarak yeniden düzenlenen yüksekokulumuz yapılanması ile derslerin ve öğretim elemanlarının sorumlulukları ayrıştırılmıştır. "Servis Dersleri Birimi" adı, 2007 yılında "Seçmeli Yabancı Dil Dersleri Birimi" olarak değiştirilmiştir. Bu birimin, seçmeli yabancı dil derslerinin yanı sıra, fakülte ve yüksekokullarda Yükseköğretim Kurulunca öngörülen zorunlu yabancı dil derslerini ve eğitim dili Türkçe olan bazı birimlerin 8 yarı yıla yayılan zorunlu yabancı dil derslerini de veriyor olmasına; ayrıca, Türkiye'deki pek çok üniversitede lisans programlarına verilen yabancı dil derslerini yürüten birimlerin ortak adının "Modern Diller Birimi" olmasına dayanarak, amaç ve tanım standardı sağlanması amacıyla, birimin adı 03.05.2010 tarihli üniversitemiz Senatosu kararıyla "Modern Diller Birimi" olarak belirlenmiştir. Bu adın, 70'li yıllarda üniversitemiz yabancı dil hazırlık eğitimi programları için de kullanılmış olması, tarihçemize bir gönderim olarak anlamlıdır.

Modern Diller Biriminde Üniversitemiz öğrencilerine bugün itibariyle, Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Japonca, Korece, Latince, Rusça ve Yunanca dillerinde yabancı dil eğitimi verilmektedir. 

Üniversitemize yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere yönelik hazırlık eğitiminin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesine alınması ve bu öğrencilere yabancı dil hazırlık eğitiminin yanı sıra, Türkçe Biriminin açılmasıyla, Türkçe hazırlık eğitiminin de verilmesi konusundaki resmî karar 1990 yılında uygulamaya geçmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulunun bir birimi olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi görevini 2009 yılına kadar yürüten Türkçe Hazırlık Birimi, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi, Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (HÜDİL) kurulmasıyla, kuruluş amaçları doğrultusunda bu merkezin yapısına dahil edilmiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversitemiz programlarına kayıt yaptırmış yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitimleri HÜDİL tarafından yürütülmüştür. Merkezin adı, 06 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTÖMER) olarak değişmiş olup, idari yapı olarak doğrudan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren hazırlık programlarından beklenen verimi yükseltmek amacıyla, fakülte ve yüksekokullardan gelen ilgili taleplere de dayanarak, öğrencilerin lisans programı eğitim dillerinin ve akademik amaçlarının gereklilikleri göz önüne alınarak, hazırlık eğitimi çıkış düzeyi hedefleri yükseltilmiş; bağlı olarak, hazırlık eğitimi müfredat programları ile ilgili dersler ve sınavlar yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre, Üniversitemize yabancı dil puanıyla giriş yapan ve bir yabancı dilin kapsamında dil, edebiyat, dilbilim, mütercim-tercümanlık, yabancı dil öğretmenliği eğitimi alacak, dolayısıyla, bu yönde meslek edinecek öğrenciler için ING-FRA-ALM/160 koduyla tanımlanan ve çıkış düzeyleri Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesine (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) göre C1 olarak tanımlanabilecek İleri düzey (Advanced) programlar yapılandırılmıştır. Diğer yandan, öğretim dili tamamen (%100) ya da kısmen (en az %30) yabancı dil olan birim öğrencilerinin lisans akademik gereksinmeleri dikkate alınarak yapılandırılan ING-FRA-ALM/150 kodlu programlarda ise, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesine (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) göre B1 olarak tanımlanabilecek Orta-Üstü (Upper-Intermediate) hazırlık çıkış düzeyi hedef alınmıştır. Öğretim dili Türkçe olan ve hazırlık eğitimine isteğe bağlı olarak devam eden bölüm öğrencileri içinse, ING/140 kodlu program oluşturulmuştur. Bu programlar, öğrencinin hazırlık eğitimine girerken aldığı "Düzey Belirleme Sınavı" sonucuna göre yerleştirildiği "Başlangıç", "Orta" ve "İleri" düzeyler olarak kurgulanmıştır.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren Yabancı Diller Yüksekokulunda tanımlanmış olan dil düzeyleri, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesine (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) göre yeniden değerlendirilmiştir. Buna göre, dil düzeyleri A1 ile C1 düzeyleri arasında olup, bir düzeyi başarı ile tamamlayan öğrencilerin bir üst düzeye ilerlemesi üzerine kurgulanmış kur yapısı olarak da bilinen modüler bir yapıya geçilmiştir. Modüler yapının amacı öğrencilerin yabancı dil öğreniminde verimli şekilde ilerlemelerini sağlamaktır. Bu yapıda, her akademik yılda yedi haftadan oluşan dört çeyrek dönem çerçevesinde yabancı dil hazırlık eğitimi uygulanmıştır. Bilim dili veya meslek olarak yabancı dil alanlarından birini seçen öğrencilere yönelik programlar 160 kodlu dersler; %100 yabancı dilde eğitim yapılan akademik programlara kayıtlı olup zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilere yönelik programlar 150 kodlu dersler ve asgari %30 oranında yabancı dilde eğitim yapılan akademik programlara kayıtlı olup zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrencilerle eğitim dili Türkçe olan programlara yerleşen öğrencilere yönelik 140 kodlu dersler olarak gruplandırılmıştır. Yabancı dil hazırlık programına devam yükümlülüğü bulunan ve akademik yıl başlangıcında yapılan muafiyet sınavında yeterli puan alamamış olan öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler, düzey belirleme ve/veya muafiyet sınavında almış oldukları puanlara bağlı olarak on farklı düzeyden uygun olanına yerleştirilmişlerdir. Yabancı dil programına devam eden tüm öğrenciler için çıkış düzeyi en az B1+ olarak belirlenmiştir.

Bu süreç içinde modüler sistemin akademik çıktıları ve geri dönütleri incelenmiş ve 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren, modüler yapının 14 haftalık dönemlik modüler sistem şeklinde yürütülmesi planlanmıştır. İncelemeler ve değerlendirmeler sonucunda programlar ve çıkış hedefleri yenilenmiştir. Bilim dili veya meslek olarak yabancı dil alanlarından birini seçen öğrencilere yönelik programlar 160 kodlu dersler; %100 yabancı dilde ve asgari %30 oranında yabancı dilde eğitim yapılan akademik programlara kayıtlı olup zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilere yönelik programlar 150 kodlu dersler ve eğitim dili Türkçe olan programlara yerleşen öğrencilere yönelik 140 kodlu dersler olarak gruplandırılmıştır. ING160 kodlu derslerin çıkış hedefi Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesine (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) göre C1 olarak belirlenmişken, ING150 ve ING140 kodlu derslerin çıkış hedefi B1+ olarak belirlenmiştir. ALM160, ALM150, ALM140, FRA160 ve FRA140 kodlu derslerin çıkış hedefi Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesine (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) göre B1 olarak belirlenmiştir. Yabancı dil hazırlık programına devam yükümlülüğü bulunan ve akademik yıl başlangıcında yapılan muafiyet sınavında yeterli puan alamamış olan öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler, düzey belirleme ve/veya muafiyet sınavında almış oldukları puanlara bağlı olarak uygun düzeye yerleştirilirler.  

Hazırlık programlarında, çogunluğu İngilizceden olmak üzere, her yıl eğitim verilen öğrenci sayısı ortalama 3000'dir. Modern Diller Biriminde ise, eğitim verilen lisans programları öğrenci sayısı ortalama 8000 civarında değişmektedir.

Kuruluş tarihi olan 1967 yılından başlayarak günümüze kadar geçen sürede yüksekokulumuza emeği geçmiş müdürlerimiz aşağıda sunulmaktadır.

MÜDÜRLERİMİZ

1. Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ (1967-1969)
2. Prof. Dr. Altan GÜNALP (1969-1970)
3. Doç. Dr. Gürol ATAMAN (1970-1972)
4. Doç. Dr. Erfüz ERGÜER (1972-1976)
5. Prof. Dr. Gürol ATAMAN (1976-1977)
6. Prof. Dr. Hüsnü ARICI (1977-1982)
7. Doç. Dr. Bülent BOZKURT (1982-1989)
8. Prof. Dr. Himmet UMUNÇ (1989-1992)
9. Prof. Dr. Özkan IZGI (1992-1994)
10. Prof. Dr. Deniz BOZER (1994-1997)
11. Prof. Dr. Güray KÖNIG (1997-2005)
12. Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU (2005-2008)
13. Prof. Dr. S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (2008-2012)
14. Prof. Dr. Tuncay ERGENE (2012-2016)
15.Prof. Dr. S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (2016-2019)

16.Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZBAY (2019-)

 Kurulduğu tarihten başlayarak Yabancı Diller Yüksekokuluna değişik dönemlerde hizmet etmiş tüm yöneticilerimize, koordinatörlerimize, öğretim elemanlarımıza, idari ve hizmetli personelimize teşekkür borçluyuz.