BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Öğr. Gör. İhsan Aslan'a Şövalye Liyakat nişanı verildi.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir ilk: Son üç yılda 9 kitap yayını
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Hazırlık Birimleri Hakkında

Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokulların çeşitli bölümlerinde eğitim-öğretim dili; tamamen (%100 oranında), kısmen (%30 oranında) yabancı dil veya Türkçe olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu yabancı diller ise, İngilizce, Fransızca ve Almancadır.

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun temel amacı, Hacettepe Üniversitesinde öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde, dil bilgi ve becerilerini üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir. Bu bağlamda,  öğrencilerin dersleri takip edebilmeleri için, kayıtlı oldukları bölümlerin öngördüğü yabancı dilde verilen eğitimin amaçlarına ve beklentilerine uygun yabancı dil bilgi ve becerilerini edinmiş olmalarını gerektirmektedir.

Öğrenciler bölümlerindeki eğitim-öğretim etkinliklerini takip edebilmeleri için gereksinim duyacakları dil bilgi ve becerileri bağlamında aşağıdaki şekilde gruplandırılarak tanımlanmıştır:

     1. 160 Programı Grupları: Bilim dili veya meslek olarak yabancı dil alanlarından birini seçen öğrencilerle, bu bölümlere kabul edilen uluslararası öğrenciler. Üniversitemizin tamamen (%100) yabancı dille eğitim yapan bölümlerinden, Edebiyat Fakültesine bağlı olan İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca Anabilim Dalları) bölümlerinin öğrencileri ile Eğitim Fakültesine bağlı Yabancı Diller Bölümü (İngilizce, Fransızca, Almanca Anabilim Dalları) öğrencileri bu grupta yer alır.

(Detaylı liste için tıklayınız.)

     2. 150 Programı Grupları: Bölümlerinde tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan öğrencilerle, bu bölümlere kabul edilen uluslararası öğrenciler.

(Detaylı liste için tıklayınız.)

   3. 140 Programı Grupları: Bölümlerinde Türkçe eğitim-öğretim yapılan öğrencilerle, bu bölümlere kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler. Eğitim dili Türkçe olan ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler bu grupta yer alır.

(Detaylı liste için tıklayınız.)

Yabancı Diller Yüksekokulu, bir yandan, yabancı dilde eğitim veren bölümlerin eğitim hedeflerine en verimli biçimde hizmet edebilmek için o bölümlerin akademik beklentilerine yabancı dil yetkinliği açısından uygun öğrenciler yetiştirme; diğer yandan eğitim dili Türkçe olan bölümlerin öğrencilerini de isteklerine bağlı olarak çağın gerekliliği olan yabancı dil bilgi ve becerileri ile donatarak, alan yazını takip edecek yetkinliğe kavuşturma görevini yerine getirmektedir. Tüm bunları da öğrencilerin hazırlık eğitimine başlarken belirlenen düzeylerini ve hazırlık eğitiminde geçirecekleri süreleri göz önünde bulundurarak, her açıdan en verimli biçimde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda hazırlık programlarının genel amaçları;

Söz konusu öğrenci gruplarının akademik, iş ve sosyal yaşamın değişen gereksinimleri doğrultusunda dil öğrenmeyi sürdürebilmelerine temel teşkil edecek bilgi ve beceriler ile donatılmalarına olanak sağlamak,

Yabancı dille eğitim yapan bölüm öğrencilerinin dersleri takip edebilmeleri, derslere etkin olarak katılabilmeleri, kendilerini hedef dilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri, ders kitaplarını ve alan yazını takip edebilmeleri için gerekli donanımı kazanabilmelerini sağlayacak öğrenme yaşantıları sunmak,

Eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencilerinin elektronik ya da basılı alan yazını takip edebilmeleri ve yazma becerilerini geliştirebilmelerini sağlayacak öğrenme yaşantıları sunmak olarak belirlenmiştir.