Mesaj için tıklayınız.
Galeri için tıklayınız.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir ilk: Son üç yılda 9 kitap yayını
Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü

MESLEKİ GELİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ


• Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulumuzda
çeşitli dillerdeki yabancı dil öğretiminin etkinliğini ve kalitesini, öğretim
görevlilerinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanacak çeşitli etkinlikler ve
programlar ile artırmayı hedeflemektedir.Mesleki Gelişim
Koordinatörlüğü tarafından göreve yeni başlayan öğretim görevlileri için
hizmet öncesi oryantasyon ve eğitim programları geliştirilip
uygulanmakta ve yüksekokulumuzda görev yapan öğretim görevlilerine
ihtiyaçları doğrultusunda hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir
(sunum ve seminerler, kurum içi sempozyum / çalıştay organizasyonu,
eylem araştırma projeleri, takım çalışmaları vb.)


YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER


1. YENİ İŞE BAŞLAYAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE YÖNELİK (HİZMET
ÖNCESİ) ORYANTASYON VE HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI


• Göreve yeni başlayan öğretim görevlileri için birim başkanları ve
koordinatörlüklerle birlikte çalışarak bilgilendirme ve tanıtım
toplantıları düzenlemek


• Göreve yeni başlayan öğretim görevlilerine kurum içindeki
deneyimli akademik personelden mentor atayarak, yansıtıcı
öğretim faaliyetleri ile mesleki gelişimlerine katkı sağlamak


2. HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ


Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin planlanması için yüksekokulumuzda
görev yapan öğretim görevlilerine, Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü
tarafından tasarlanan bir ihtiyaç analizi yapılmakta ve elde edilen verilere
göre, ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda, gerekli hizmetiçi faaliyetler
düzenlenmektedir. Yapılması planlanan örnek hizmetiçi eğitim
faaliyetleri:
• Sunum ve seminerler
• Kurum içi sempozyum / çalıştay organizasyonu
• Takım çalışmaları
• Eylem Araştırma Projeleri
• Öğretim elemanları arası sınıf gözlemleri & video ile gözlem
• Ofislerde çalışan koordinatörlere, ofislerde çalışmayı isteyen
öğretim görevlilerine ve kendi programını ve sınavlarını
hazırlamakla sorumlu seçmeli dil dersleri veren öğretim
görevlilerine yönelik sınav hazırlama, program geliştirme gibi
konularda eğitimler

Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü Çalışma İlkeleri için TIKLAYINIZ.

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak ve Mesleki Gelişim Programını başarıyla tamamlamak süreli kadroda bulunan öğretim görevlilerinin uzatma kriterlerindendir. Yabancı Dil Öğretim Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ.

Mesleki Gelişim Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Arzu Koçak

Birim Temsilcileri:

Modern Diller Birimi: Öğr. Gör. Dr. Fatma Gülengül Birinci

İngilizce Hazırlık Birimi: Öğr. Gör. Şebnem Uzun

Fransızca Hazırlık Birimi: Öğr. Gör. Dicle Çetin

Almanca Hazırlık Birimi: Öğr. Gör. Sedef Ece Sözerli