AF KANUNUNDAN YARARLANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

18 Mayıs 2018 Cuma tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanunu’na 7143 sayılı Kanun ile eklenen geçici 78. madde hükümlerine göre verilen haktan yaralanıp Üniversitemize Af  Başvurusu yapıp  İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Hazırlık Programları  Muafiyet Sınavı 21 Eylül 2018 Cuma günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde yapılacaktır.

Sınav salonları ve sınıf listeleri  ile ilgili detaylar 20 Eylül 2018 Perşembe günü Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.

 

Yer                     :  Yabancı Diller Yüksekokulu Derslikleri

Yazılı Bölümü    :  09.00-12.30

Sözlü  Bölümü   :  13.00-17.00

 

 

Hacettepe Üniversitesi Yabanci Diller Yüksekokulu, Beytepe 06800 Ankara
Tel: (00-90-312) 297 80 85  |  Belgeç (faks): (00-90-312) 299 21 58  |  ydyo@hacettepe.edu.

       Webmaster: Mehtap KOCAOĞLU ŞENOL


Sorumluluk Sınırı